image slide 2

IPOOL BY EFFEKTIV

ETT EFFEKTIVARE BEMANNINGSVERKTYG FÖR SMARTARE PERSONALPOOL

Verktyget som förenklar din och din personals vardag.

Vill du kunna genomföra din dag som planerat? Vill du kunna hantera dina schemaförändringar på ett enkelt sätt och där det passar dig? Vill du ha engagerad och rätt informerad personal? Vill du att din personal alltid har rätt schema alltid tillgängligt? Då är ipool något för dig!

OM IPOOL

Ipool grundades 2010 för att effektivisera daglig drift inom retail genom att undvika onödig administration och öka personalens engagemang med hjälp av smartphones. Att hitta ersättare för personal som är sjuk eller vill vara lediga tar mycket tid och är frustrerande både för chefer och personal. Vår grundare identifierade hur företag bättre kan hantera utmaningar som dessa. Han skapade ipool, en molnbaserat mobile-first Saas produkt nischad på effektiv bemanning, intern kommunikation och personalengagemang.

 

Snabbt och enkelt kan kunder effektivt kommunicera med och bemanna flera typer av personal. Egen, inlånad från samma kedja och inhyrd personal från bemanningsföretag. Personalen kan proaktivt informera när de önskar och kan arbeta mer, och ta en aktiv roll för att hitta pass-byten, ansöka om ledighet och kommunicera med kollegor. Chefer sparar i snitt 18 timmar per månad och anställda i snitt 10 timmar per månad i minskad administration genom att använda ipool.

Retail var startpunkten för ipool och idag använder en stor den av Sveriges dagligvaruhandelskedjor ipool. Genom att ha nöjda kunder och användare finns ipool idag i flertalet personalintensiva branscher, alltifrån bemanningsföretag, lager, skolor, bio, idrottsklubbar och eventföretag.

Totalt ca 70 000 tusen användare på över 1000 arbetsplatser använder ipool idag, via mobil, dator och tablet.

Ipool inkluderar flera moduler och funktioner, som fungerar olika för chefer och anställa i manager och employee portalerna. Allt ifrån schema, tidsregistrering, kommunikation, dokumentportal, medarbetarundersökningar, kontaktuppgifter till kollegor mm.

Ipool är sedan 2022 en del av Effektiv