image slide 2

OM NÅGOT ÄR FEL

Vår Visselblåsarfunktion ger 100% anonym rapportering

Inom Effektiv sätter vi stort värde på ärlighet, öppenhet och ansvar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom företaget. Vi tror på en miljö där det ska kännas tryggt och naturligt att prata med oss om man upptäcker något som inte borde förekomma. Man bör i första hand vända sig till sin närmsta chef eller någon i ledningsgruppen, men om man av någon anledning önskar vara anonym tillhandahåller vi en webbaserad kanal för anonym rapportering via Izefy för att säkerställa anonymiteten. Alla meddelanden är krypterade och inga IP-adresser eller meta-data sparas.

För att rapportera via Izefy vänligen klicka här:

https://effektiv.whistlelink.com/